Fråga 1
Vem var USAs första president?
George Washington Denzel Washington